JK Stensby 2016-06-28 22:51:42

Påmelding

Se informasjon om påmelding til årets idrettsskole på vår Facebook-side.

Har du spørsmål i forhold til innmelding, ta kontakt med medlem@hskn.no