JK Stensby 2016-06-28 21:14:00

Praktisk info

Hva er idrettsskole?

Idrettsskole er en type aktivitet for de yngste i et idrettslag for å skape interesse for å drive idrett.

Det skal legges vekt på en variert aktivitet både innen- og utendørs, hvor alle skal hjelpes i gang i forhold til sitt utgangspunkt. Et uttalt mål er å utvikle barna fysisk, psykisk og sosialt og skape mestringsopplevelser og oppøve en grunnleggende grovmotorikk. Det skal ikke fokuseres på en spesiell idrettsgren, men barna skal få prøve ut diverse idretter. Norges idrettsforbund har satt en øvre aldergrense på 12 år.

 

Målsetning
Målsetningen med idrettsskolen er at barna skal få muligheten til å delta på varierte aktiviteter, og det skal gi barna mestringsfølelse i trygge omgivelser. Det er i utgangspunktet ingen begrensninger i aktiviteter man kan utøve på idrettskolen.

Vi er avhengig av ressurspersoner innen de forskjellige aktivitetene. Alle initiativ ønskes velkommen.
Motto for idrettskolen: Mestring + Trygghet = Trivsel.


Treningstider
Idrettsskolen trener fast på mandager.
Treningstider vil variere noe ut fra type aktivitetet (svømmehall, utendørs eller flerbrukshallen). Oppstartstiden vil ligge i spennet 17:00 - 18:00.

Man vil få beskjed i facebook gruppen hvilken tid det blir.
Dette vil fremkomme av programmet eller på annen måte gitt beskjed om.

Treningssted
Treningssted varierer med aktivtet: 
Aktivitet innendørs - Flerbrukshallen på Nordkisa skole.
Aktivitet utendørs - Skolegården Nordkisa Skole.
Aktiviteter i vann - Svømmehallen på Allergot.
Akiviteter på is - Skøytebanen på Nordkisa skole.
Aktiviteter på ski - Nordkisa Idrettspark. 

Det vil fremgå av programmet hvor og når man møter. I tilfeller hvor programmet endres på kort varsel (grunnet vær etc) vil det bli oppdatert på facebook gruppen.

Oppdatert informasjon; facebook

Facebookgruppen vår heter: "HSKN Idrettsskolen for barn 3-9 år"

 

Forsikring

Alle barn under 13 år som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF, er forsikret i If Skadeforsikring. Det betyr at barnet ditt er godt dekket når det er med på arrangementer i regi av idrettslaget. Les mer om dette på Norges Idrettsforbunds sider.

 

Pris

 

For å delta på Idrettsskolen koster det 200 kr i året.

 

Medlemskap i Hauerseter Sportsklubb Nordkisa

Det er ikke et krav at man skal være medlem i Hauerseter Sportsklubb Nordkisa (HSKN) for å delta på idrettskolen, men det er selvfølgelig ønskelig at så mange som mulig melder seg inn i HSKN, og støtter klubben i dens virksomhet. HSKN kan tilby aktiviteter innen fotball (aldersbestemte klasser for barn), arobic-styrke, innebandy, oldboysfotball og sykkel. Dersom dette er av interesse er dere hjertelig velkommen til klubbens aktiviteter. Familiemedlemskap koster 400,- kr. per år. De som ønsker medlemskap i HSKN kan enten sende e-post til medlem@hskn.no. eller logge seg på systemet og melde seg inn i klubben.


Vi håper at så mange barn som mulig ønsker å delta på dette.