JK Stensby 2016-06-28 21:12:29

Oversikt over aktivitetsledere

Her er foreløpig de som planlegger og gjennomfører treningene på Idrettskolen. Disse kalles for aktivitetsledere.

Barna ved Idrettskolen i HSKN trenger flere aktivitetsledere for å kunne beholde tilbudet.
Nøl derfor ikke med å melde deg som aktivitetsleder for kommende sesong.
Du får følgende:
·         Aktivitetslederkurs
·         Livredningskurs
·         Gratis deltakelse på idrettskolen for egne barn

·         Bli med i et team av aktivitetsledere og ressurspersoner som sammen engasjerer seg for å gi barn livsvarig idrettsglede gjennom allsidighet, lek og trygge rammer.