Web admin 2016-06-30 09:52:39

Styret i sykkelgruppa

I styret for sykkelgruppa sitter følgende personer:
 
Leder: Kjell Arne Lotterud
 
Nest leder: Jan Kamhaug
 
Kasserer: Willy Kvilten